down 

หนึ่งสิ่งมหัศจรรย์แห่งกรุงเทพมหานครที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี คือ บ้านปาร์คนายเลิศ (Nai Lert Park Heritage Home) ที่ซึ่งหลอมรวมประวัติศาสตร์มากกว่าหนึ่งศตวรรษไว้ภายใน บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงของครอบครัวนายเลิศถึง 3 รุ่น ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลให้เป็นมรดกของสังคม ในปี พุทธศักราช 2555 เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสกับความงดงามทางประวัติศาสตร์โดยทั่วกัน บ้านปาร์คนายเลิศใช้เวลาเกือบสามปีในการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยยังคงความสง่างามตามแบบฉบับไว้อย่างครบถ้วน ทั้งพื้นไม้สัก เสาหลักของบ้าน และต้นไม้อายุกว่าร้อยปี ท่ามกลางพื้นที่กว้างขวาง 14 ไร่ (24,000 ตารางเมตร) โดยภายในบ้านยังรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนของสะสมจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของครอบครัวนายเลิศทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เข้าถึงบรรยากาศวันวานและได้เห็นถึงความรักความใส่ใจที่เจ้าของบ้านมีให้กับของสะสมชิ้นต่างๆในบ้านหลังนี้